Gebruiksvoorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door Atelier de Création "Au Fil du Bonheur". Doorheen de site, gebruiken wij de termen "wij", "ons" en "onze" in verwijzing naar Atelier de Création "Au Fil du Bonheur". Deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, wordt u, de gebruiker, aangeboden door Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, verkopers en/of contentleveranciers zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u mogelijk geen toegang tot de Website of kunt u de diensten ervan niet gebruiken. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Elke nieuwe tool of functie die aan deze shop wordt toegevoegd, valt ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft bezoeken of gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op PrestaShop. Dit bedrijf voorziet ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

 

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Atelier de Création "Au Fil du Bonheur", een natuurlijke persoon met maatschappelijke zetel te Chaussée de Waterloo 121, 1640 Sint-Genesius-Rode, BTW BE(0)780218510, biedt zijn klanten de mogelijkheid om producten te kopen in zijn online shop. Deze Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Elke Klant die een bestelling plaatst via de online shop van Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" moet deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden en bijgevolg instemmen met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de Klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 - DE KOPER

Om geldig een bestelling te kunnen plaatsen op de Site, moet de Koper minstens 18 (achttien) jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn, of indien hij/zij geen 18 (achttien) jaar oud is, houder zijn van een ouderlijke machtiging die hem/haar toelaat een bestelling te plaatsen op de Site. De Koper verklaart dus dat hij/zij de capaciteit heeft om dit contract aan te gaan en dat hij/zij niet onder voogdij staat. L'Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" behoudt zich het recht voor om aan elke Koper een bewijs van leeftijd of ouderlijke toestemming te vragen, en de bestelling van de Koper niet te honoreren indien deze laatste dit bewijs niet levert. Wanneer de Koper aan L'Atelier de Création "Au Fil du Bonheur", via de Site, zijn/haar contactgegevens doorgeeft die nodig zijn voor de levering en de facturatie van het (de) product(en) [zoals hieronder gedefinieerd], dient hij/zij te zorgen voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die hij/zij doorgeeft. In geval van een fout in de gegevens van de ontvanger, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het (de) bestelde product(en) [zoals hieronder gedefinieerd] te leveren. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren (tegen terugbetaling) waarvan wordt verondersteld dat deze niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

ARTIKEL 3 - PRODUCTEN

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootste zorg worden samengesteld, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misverstanden of kennelijke fouten in het aanbod. Ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie hebben wij slechts een inspanningsverplichting. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke materiële, typografische of drukfouten.

Als de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid of levertijd of -methode, nodigen wij hem uit om vooraf contact op te nemen met onze klantenservice.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment door ons worden gewijzigd of ingetrokken. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden gebonden is, wordt deze informatie expliciet in de aanbieding vermeld.

ARTIKEL 4 - ONBESCHIKBAARHEID

Indien, ondanks de waakzaamheid van het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur", één of meerdere door de Koper bestelde producten tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn, zullen wij de Koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper zal dan de mogelijkheid hebben om zijn/haar bestelling te wijzigen of te annuleren door een e-mail te sturen naar broderie@aufildubonheur.com ten laatste 15 (vijftien) werkdagen na hiervan door ons op de hoogte te zijn gebracht. Indien nodig verbindt het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" zich ertoe de bestelling te wijzigen of de Koper wiens betaling reeds gedebiteerd werd terug te betalen binnen de 15 (vijftien) dagen na de datum van wijziging of annulering van de bestelling. Wij zullen geen enkele bijkomende schadevergoeding betalen aan de Koper. Als de Koper niet binnen 15 (vijftien) dagen reageert, annuleren we de bestelling geheel of gedeeltelijk en betalen we de betaalde bedragen geheel of gedeeltelijk terug.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN

Alle prijzen zijn vermeld in EURO.

Voor verzendingen binnen de Europese Unie zijn alle prijzen inclusief BTW.

Voor zendingen buiten de Europese Unie (met uitzondering van de Verenigde Staten) zijn de prijzen exclusief invoerrechten en andere douanekosten, tenzij anders aangegeven tijdens het bestelproces.

Voor zendingen naar de Verenigde Staten zijn invoerrechten en alle andere douanekosten in de prijzen inbegrepen.

De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming en de gekozen verzendmethode. Deze worden je altijd apart meegedeeld tijdens het betaalproces.

De prijsindicatie heeft uitsluitend betrekking op artikelen die woordelijk worden vermeld. De bijbehorende foto's dienen ter illustratie en kunnen artikelen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

ARTIKEL 6 - ONLINE AANKOPEN & BETALING

Betaalmethoden : 

De Klant kan kiezen uit de volgende betalingsmethoden:

Creditcard

L'Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" accepteert de volgende creditcards: American Express, Visa en MasterCard.

Uw creditcardgegevens worden niet opgeslagen in onze database. Om een veilige betaling te garanderen, werkt L'Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" met Ingenico Payment die aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet.

Paypal

U heeft uw PayPal e-mailadres en wachtwoord. Meer informatie vind je op de website van Paypal. Betalingen met PayPal zijn altijd gratis.

Bancontact/Mister Cash/Maestro

Je kunt snel, gemakkelijk en veilig online betalen via je eigen bank. Betalingen met Bancontact/Mister Cash zijn helemaal gratis.

Overschrijving

Als je een IBAN-bankrekening hebt, kun je ook per overschrijving betalen.

Het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" heeft het recht een bestelling te weigeren naar aanleiding van een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de betreffende Klant betrokken is.

ARTIKEL 7 - LEVERING EN UITVOERING VAN HET CONTRACT

L'Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" levert wereldwijd van maandag tot vrijdag. In België leveren we ook op zaterdag.

De exacte levertijd en verzendkosten hangen af van de bestemming en de gekozen leveringswijze. Deze worden bevestigd wanneer je je bestelling plaatst.

Zodra het pakket is verzonden, kun je het volgen via je account of via de pakketcode op de website van het bezorgbedrijf dat je hebt gekozen. Je vindt deze code in de verzendbevestiging.

Je bestelling wordt zeer nauwkeurig gevolgd. Je wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van eventuele problemen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling bij de Klant thuis geleverd.

Elke zichtbare verslechtering en/of kwalitatief gebrek aan een artikel of elke andere tekortkoming met betrekking tot de levering moet onmiddellijk door de Klant aan ons worden gemeld.

Het risico van verlies of schade gaat over op de Klant vanaf het moment dat de Klant (of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in ontvangst neemt. Het risico gaat echter over op de klant bij aflevering aan de vervoerder als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en deze optie niet door ons is aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de lancering van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" totdat de volledige betaling van de Klant is ontvangen.

De Klant verbindt zich ertoe, indien nodig, derden op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van Atelier de Création "Au Fil du Bonheur", bijvoorbeeld aan eenieder die een eventueel beslag uitvoert op artikelen die nog niet volledig betaald zijn.

 

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op Klanten die, in hun hoedanigheid van consument, artikelen online kopen bij het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur".

Ruilen en retourneren :

Het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" streeft ernaar de klant zo tevreden mogelijk te stellen.

Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

ARTIKEL 10 - GARANTIE

Alle consumenten hebben recht op 2 jaar wettelijke garantie zoals bepaald in artikel VI.2. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. De wettelijke garantie begint bij de levering. Elk probleem moet schriftelijk gemeld worden aan de klantendienst van het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur", Chaussée de Waterloo 121, 1640 Sint-Genesius-Rode of per e-mail aan broderie@aufildubonheur.com. Wij zorgen ervoor dat uw artikelen gratis bij u thuis worden opgehaald.

Om een beroep te kunnen doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

ARTIKEL 11 - KLANTENDIENST

De klantendienst van L'Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: +32(0)2/358.65.86 (België, Europa)

Per e-mail op het volgende adres: broderie@aufildubonheur.com

Per post op het adres :

Het creatieatelier "Au Fil du Bonheur

Waterloolaan, 121

1640 Sint-Genesius-Rode

België

Eventuele klachten kunnen naar dit adres worden gestuurd.

ARTIKEL 12 - SANCTIES BIJ NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van de andere rechten waarover het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" beschikt, is de Klant in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd op het onbetaalde bedrag vanaf de datum van de niet-nakoming. De Klant is bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behouden Wij ons het recht voor om artikelen die niet (volledig) betaald zijn terug te nemen.

 ARTIKEL 13 - PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 De door u meegedeelde persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

- uitvoering van het afgesloten contract, verwerking van de bestelling

- voor direct marketing

Indien de gegevens worden gebruikt voor direct marketing: u kunt zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen.

 Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en deze worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van hun inloggegevens en het gebruik van hun wachtwoord. Uw wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen; Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord.

 Wij maken (anonieme) online bezoekersstatistieken om vast te stellen welke pagina's van de website geraadpleegd worden en in welke mate.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Atelier de Création "Au Fil du Bonheur".

ARTIKEL 14 - GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies worden behandeld in overeenstemming met het Cookiesbeleid, beschikbaar op de betreffende tabbladen van de Site.

ARTIKEL 15 - BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

ARTIKEL 16 - OVERMACHT

De aansprakelijkheid van het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" kan niet worden ingeroepen voor de gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verplichtingen van de huidige Algemene Voorwaarden in geval van overmacht, d.w.z. een onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis die zich na de bestelling voordoet en die het voor het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" onmogelijk maakt om zijn verplichtingen na te komen, ook al kan hem geen enkele fout worden verweten.

ARTIKEL 17 - DIENST NA VERKOOP

Klachten kunnen gericht worden aan het Atelier de Création "Au Fil du Bonheur" op de pagina [Hulp nodig? Contacteer ons] van de Site of per e-mail naar broderie@aufildubonheur.com. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk te antwoorden. Gerechtvaardigde klachten brengen geen kosten met zich mee voor de Koper.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT & JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, ongeacht het land van levering, onder voorbehoud van de toepassing van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken volgens het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de Koper. Bij gebrek aan een minnelijke schikking, die moet worden nagestreefd voordat enige gerechtelijke actie wordt ondernomen, zal elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.